Brandrådgivning

Lever jeres ejendom op til brandmyndighedernes lovkrav?

En brand i ejendommen kan have store konsekvenser for både beboere og ejer. I BR18 er der beskrevet hvilke lovkrav, der er gældende for både nybyggeri og eksisterende byggeri. Lovkravene gælder drift, vedligehold og kontrol for at sikre ejendommens brandmodstandsdygtighed i hele dens levetid.

Udover kontrol af aktive brandsikringstiltag, f.eks. sprinkler og ABA-anlæg, skal tilgængelige passive brandsikringstiltag, f.eks. installationsgennemføringer, brandkarme, brandceller, branddøre ligeledes kontrolleres mindst én gang årligt. Hvis der kan konstateres skader eller mangler, skal dette udbedres straks. 

Det er bygningsejer eller den udpegede driftsansvarlige, der skal sikre kontrollen på ejendommen. Kontrollen skal dokumenteres jf. ”BR18 Kap. 7 pkt.7.4.3”. Ved manglende kontrol og dokumentation, risikerer man at forsikringen ikke dækker hvis der opstår en brand.

Lad os gennemgå din ejendom

Dansk Ejendomsrådgivning gennemgår ejendommen, så I overholder den gældende lovgivning. Vi guider jer ligeledes igennem de obligatoriske krav, samt kommer med anbefalinger til at løfte ejendommens overordnede brandmodstandygtighed. Dette udfærdiges i en rapport.

Vi gennemgår blandt andet

  • Brandvægge, brandsektions- og brandcellevægge
  • Udearealer
  • Brandveje, adgangsveje og indsatstaktisk forhold
  • Tagkonstruktion
  • Brandtætninger
  • Kælder- og loftsarealer
  • Røgudluftningsåbninger
  • Stigrør