Bygherrerådgivning og teknisk rådgivning

Vi dækker alle aspekter af dit byggeprojekt

Hos Dansk Ejendomsrådgivning kan du forvente, at vi dækker alle aspekter af dit byggeprojekt.

Vi trækker på vores erfaring i byggebranchen og er med til at sikre et godt samarbejde mellem alle parter: bygherrer, beboere, entreprenører, rådgivere og andre leverandører.

Vi anser det også for vores opgave, at sikre højt fagligt niveau fra opstart til aflevering, uanset opgavens størrelse.

Hos Dansk Ejendomsrådgivning tilbyder vi en bred vifte af ydelser for at imødekomme alle vores kunders behov uanset om I er en offentlig institution, andelsboligforening eller private investorer.

Rådgivningsprocessen

Byggeriets faser og hvad vi kan gøre for jer.

Initiativfasen

Registrering af behov og fastlæggelse af rammerne for byggeriet.

Programfasen

Omfang, kvalitet, tidsplan, økonomi og beregning af forbedringslejeforhøjelse.

Projektfasen

Tegninger og beskrivelser.

Myndighedsprojekt

Byggeansøgning.

Udbudsfasen

Udbud og kontrahering.

Udførelsesfasen

Byggestyring og kvalitetssikring.

Afleveringsfasen

Aflevering, byggeregnskab, endelig varsling af forbedringslejeforhøjelse og ibrugtagningstilladelse.

Driftsfasen

Udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesmanual.