Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport

Bygningsdele på en ejendom vil naturligvis forringes over tid, og skader, der virker ubetydelige kan hurtigt udvikle sig og blive en fordyrende skade, hvis man undlader at gennemgå ejendommen og skride til handling tidligt i skadens udvikling. Med tilstandsrapporter på ejendommen vil du være på forkant med en skades eventuelle udvikling og kan handle før det er for sent. Dette giver dig som ejer eller driftsansvarlig for en ejendom, overblik over de byggetekniske udgifter på ejendommen.

Dansk Ejendomsrådgivning har flere års erfaring med tilstandsrapporter på ejendomme, det betyder at vi kommer hele ejendommen igennem fra ende til anden. Dette betyder bl.a. at vi kan inkludere miljøscreening i tilstandsrapporten, så man som ejer har indsigt i hvorvidt ens ejendom indeholder miljøfarlige stoffer.

Vedligeholdelsesplan

Med en vedligeholdelsesplan får du et overblik over det vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres inden for de næste 5 til 10 år. Vedligeholdelsesplanen inkluderer bl.a. en prioriteret rækkefølge, hvor opgaver, der har størst betydning for bygningens restlevetid, prioriteres højst. Ligeledes inkluderes der altid en fordeling mellem vedligeholdelses- og forbedringsarbejder.

Hos Dansk Ejendomsrådgivning arbejder vedligeholdelsesplanen sammen med tilstandsrapporten, brandgennemgangen og miljøscreeningen af ejendommen. Dette mener vi er vigtig for dig som ejer eller som driftsansvarlig af ejendommen, da det giver overblik over fremtidige udgifter ved drift af ejendommen.

Dansk Ejendomsrådgivning anbefaler at udarbejde tilstandsrapport, vedligeholdelsesplan, brandgennemgang og miljøscreening som en samlet pakke.