Arbejdsmiljøkoordinator

Vi har fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø 

Hos Dansk Ejendomsrådgivning kan vi varetage bygherrens forpligtelser jf. ”BEK nr 117 af 05.02.2013” i både projekterings- og udførselsfasen. Det gør at man som bygherre kan fokusere på den resterende planlægning af sit byggeri. Mens vores fokus ligger på sikkerheds- og arbejdsmiljørelaterede opgaver.

Arbejdsmiljøkoordinator P

i projekteringsfasen udfører vi

 • Koordinere plan for sikkerhed og sundhed med bygherre og projekterende
 • Plan for forebyggelse af sikkerheds- og sundhedsudfordringer i  fremtidige projekter
 • Fokus på at projektet kan udføres arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssigt korrekt
 • Kortlægge særligt farligt arbejde, risiko og nødvendige arbejdsmetoder 
 • Udarbejdelse af PSS (Plan for Sikkerhed og Sundhed)
 • Udfærdigelse af byggepladsplaner

Arbejdsmiljøkoordinator B

i udførselsfasen udfører vi

 • Koordinere arbejde i fællesarealer 
 • Løbende opdatering af PSS (Plan for Sikkerhed og Sundhed) 
 • Løbende opdatering af byggepladsplaner 
 • Afholde opstartsmøder med entreprenører, der udfører arbejde på byggepladsen
 • Afholde sikkerhedsmøder med mødereferater
 • Udføre sikkerhedsrunderinger med dertilhørende digital registrering af byggepladsen
 • Gennemgang af entreprenørenernes sikkerhedsdokumentation